Werkingsprincipe van vorstvrijlint

Vorstvrijlint is zelfregulerend en produceert geleidelijk meer warmte, naarmate de temperatuur van de waterleiding daalt. De kern van het lint bestaat uit een warmtelichaam van temperatuurafhankelijk koolstof, met daarin twee stroomgeleiders. Dit principe is ideaal voor vorstprotectie. Omdat het vorstvrijlint zich continu aanpast aan de temperatuur verbruikt het nooit meer energie dan nodig is om de leiding vorstvrij te houden.

Voordelen van dit type vorstvrijlint

Het lint wordt niet heet, maar voelt lauw aan. Bij strenge vorst is de warmteafgifte hoger dan rond het vriespunt. Aanpassing aan temperatuurverschillen op verschillende delen van dezelfde leiding gebeurt eveneens automatisch. Het is daardoor geen probleem wanneer een waterleiding zich deels binnen- en deels buitenshuis (of in de grond) bevindt.

Het zelfregulerend principe biedt uitkomst voor kunststof leidingen. Met dit vorstvrijlint kun je namelijk een Pvc-buis of tyleenslang op temperatuur houden, zonder gevaar voor oververhitting. De essentie: je verbruikt maar weinig energie als het licht vriest en je krijgt automatisch méér warmtevermogen (extra bescherming) bij strenge vorst.

Kabels met ingebouwde thermostaat

Andere kabels en snoeren voor vorstbeveiliging en vorstbescherming hebben meestal een ingebouwde thermostaat. Ze bevatten een bimetaal contact (te zien aan een verdikking - meestal aan het uiteinde van de kabel) dat aan gaat bij ca. +5°C en pas uitschakelt bij 12 à 15 graden boven nul! Het is geen regeling, maar een aan-uit schakelaartje.

Deze kabels produceren bij +10 °C even veel warmtevermogen als bij 20 graden onder nul. Kunststof leidingen kunnen daardoor te warm worden. Deze vorstkabels zijn niet efficiënt (verspilling van energie bij lichte vorst) en gevoeliger voor storingen (bewegend mechanisch contact). Een bijkomend probleem is dat het bimetaal vaak niet op de koudste plek kan worden aangebracht.

Vorstvrijlint met externe thermostaat

De inschakelautomaat is een accessoire, speciaal ontwikkeld voor vorstvrijlint. Het past in een geaard stopcontact en je doet de stekker van het lint erin. Zijn externe temperatuursensor kun je op de koudste plek hangen of bevestigen. Met de inschakelautomaat kan het vorstvrijlint het hele jaar ingeplugd blijven, omdat het pas bij vorst of vorstgevaar inschakelt. Dit is handig voor vakantiehuisjes, chalets en boten omdat je er bij mogelijk vorstgevaar niet eerst naar toe hoeft.